Steder i Sfax

TunesienSfax

09:01:25

Sfax

Administrative Region:
Sfax Governorate
Befolkning:
330 440
Telefonopkald:
+216-74
Postnummer:
3000
3013
3022-3023
3027
3032
3039
3042
3047-3049
3051-3052
3059
3062
3064-3065
3069
3071-3072
3074
3076
3078-3079
3083-3084
3089
3093
3099

Placering på kortet over Tunesien

Tunesien map SVG
Sfax

Elektriker

Elektronik butik

Blomsterhandler

Hovedentreprenør

Gym

📑 Sfax alle kategorier

AmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLægeMoskeMuseumMøbelbutikNabolagNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonStadionSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjbiludlejning